Edukacja

WSB w Gdyni organizuje Kierunkows@z czyli wykłady otwarte dla uczniów i nauczycieli
Tegoroczna edycja Kierunkowsk@zów odbędzie się w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej w Gdyni przy ul. Śląskiej 35/37 (moduł dla uczniów) oraz online (moduł dla nauczycieli).
Testy przygotowujące na egzamin ósmoklasisty
Edukacja w Polsce
7. Unieważnienie, zastrzeżenia i wgląd do pracy egzaminacyjnej
Unieważnienie egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego skutkuje niezdaniem egzaminu w danym roku bez możliwości przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej w sierpniu.
Archiwalne wyszukiwarki
dla Gimnazjalisty - archiwalne informacje
Polityka Prywatności