Edukacja

Oferta specjalna Lexis - promocje na kursy i obozy językowe dla dziecie i młodzieży
Aby skorzystać z ofert wystarczy, że do 31 marca lub 31 lipca zarezerwujesz obóz / kurs językowy. Wcześniej otrzymasz kalkulację kosztów z uwzględnieniem stosownego rabatu. Potem zdecydujesz czy wykorzystać zaproponowaną okazję.
Testy przygotowujące na egzamin
Szkutnik
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie szkutnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonanie modeli, form poszczególnych elementów łodzi i jachtu zgodnych z wymiarami projektowymi; 2) wykonanie elementów łodzi i jachtu; 3) montowanie elementów konstrukcyjnych, osprzętu pokładowego, żaglowego oraz wyposażenia; 4) wykonywania prac remontowych i konserwacyjnych łodzi i jachtów; 5) mocowanie elementów instalacji łodzi i jachtów.
Edukacja w Polsce
2b - część humanistyczna - historia i wiedza o społeczeństwie
Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają wyłącznie formę zamkniętą, są zróżnico­wane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi. Mogą występować pojedynczo lub w wiązkach tematycz­nych.
2. Matura od 2015 - przedmioty obowiązkowe i dodatkowe - nowe zasady
Przedmioty, z których trzeba obowiązkowo zdawać egzamin maturalny, są takie same jak dotychczas: język polski, matematyka i język obcy. Jednak każdy absolwent musi również obowiązkowo przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub - w przypadku języka obcego nowożytnego - rozszerzonym albo dwujęzycznym.
Archiwalne wyszukiwarki

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif
boks_2015_uniwersalny.jpg
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
misjaUJ_220_Cezary.jpg
Przeglad_uczelni_220.jpg
wsf_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studia w Collegium Civitas
miniatura
Polityka Prywatności