Edukacja

Lato z Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB
W lipcu i sierpniu Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zaprasza na zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych.
Testy przygotowujące na egzamin
Kominiarz
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kominiarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania czynności związanych z konserwacją przewodów kominowych; 2) wykonywania okresowej kontroli przewodów kominowych; 3) sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączenia urządzeń grzewczych i wentylacyjnych do przewodów kominowych; 4) sporządzania opinii o stanie technicznym przewodów kominowych.
Edukacja w Polsce
3b - część matematyczno-przyrodnicza - przedmioty przyrodnicze
W skład części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego poza zadaniami z za­kresu matematyki wchodzą odrębnie oceniane zadania z zakresu przedmiotów przyrodni­czych: biologii, chemii, fizyki i geografii.
4. Ocenianie i wyniki egzaminu
Aby zdać maturę, absolwent musi: a. otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej b. przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej.
Archiwalne wyszukiwarki

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
boks_2015_uniwersalny.jpg
ef_220.jpg
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
WSAiB_baner_220x300px.gif
WSIiZ_220.jpg
przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Kierunek budownictwo
Polityka Prywatności