Edukacja

Ferie w Londynie z The Palms
The Palms organizuje pobyt w Londynie w okresie ferii 2020 dla dzieci w wieku 13-18 lat.
Testy przygotowujące na egzamin
Dekarz
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie dekarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania pokryć dachowych i obróbek dekarskich; 2) wykonywania montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej; 3) wykonywania odwodnień połaci dachowych; 4) wykonywania remontu i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych.
Edukacja w Polsce
3a - część matematyczno-przyrodnicza - matematyka
Zadania z matematyki mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. W porównaniu z dotychcza­sowym egzaminem gimnazjalnym w nowym zestawie egzaminacyjnym z matematyki mniej będzie zadań sprawdzających znajomość algorytmów i umiejętność posługiwania się nimi w typowych zastosowaniach, więcej natomiast - zadań sprawdzających rozumienie pojęć matematycznych oraz umiejętności dobierania własnych strategii matematycznych do nietypo­wych warunków.
7. Unieważnienie, zastrzeżenia i wgląd do pracy egzaminacyjnej
Unieważnienie egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego skutkuje niezdaniem egzaminu w danym roku bez możliwości przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej w sierpniu.
Archiwalne wyszukiwarki

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
EF_220.jpg
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
PUM_220.jpg
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności