Edukacja

Bezpłatny kurs języka angielskiego z certyfikatem TOEIC® organizowany przez WSB w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy organizuje darmowy kurs angielskiego z certyfikatem TOEIC, zajęcia będą prowadzone online. Zapisy do 26 września.
Testy przygotowujące na egzamin ósmoklasisty
Edukacja w Polsce
5. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych
Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej będący laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej jest zwolniony z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE. Absolwent jest zwolniony również wówczas, gdy jest laureatem lub finalistą olimpiady z przedmiotu, który nie był nauczany w szkole, którą ukończył.
Archiwalne wyszukiwarki
dla Gimnazjalisty - archiwalne informacje
Polityka Prywatności