Edukacja

Konkurs Ekonomia z ludzką twarzą
Katedra pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu ekonomicznego w Poznaniu we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym HaeR oraz firmą IKEA organizuje konkurs pt. "Ekonomia z ludzką twarzą". Celem konkursu jest propagowanie wiedzy z zakresu polityki społecznej, rynku pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi.
Technik księgarstwa
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik księgarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przygotowywania do sprzedaży asortymentu księgarskiego i jego sprzedaży; 2) opracowywania informacji bibliograficznej i katalogów księgarskich; 3) prowadzenia działalności informacyjno-bibliograficznej; 4) promowania asortymentu księgarskiego; 5) zaopatrywania księgarni w asortyment księgarski.
Edukacja w Polsce
4 - języki obce nowożytne
Gimnazjalista przystępuje do trzeciej części egzaminu z jednego z sześciu języków: angiel­skiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Od roku szkol­nego 2013/2014 można także język ukraiński. Gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego.
2. Matura od 2015 - przedmioty obowiązkowe i dodatkowe - nowe zasady
Przedmioty, z których trzeba obowiązkowo zdawać egzamin maturalny, są takie same jak dotychczas: język polski, matematyka i język obcy. Jednak każdy absolwent musi również obowiązkowo przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub - w przypadku języka obcego nowożytnego - rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
ATAS_220.gif
ef_220.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
WSZOP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Gala absolwenta 2016 - 09
miniatura
miniatura