Edukacja

Projekt "Młodzi w akcji+"
Organizatorzy zapraszają nauczycieli wraz z uczniami do udziału w programie “Młodzi w akcji +”, realizowanego przez Uniwersytet SWPS w partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Testy przygotowujące na egzamin ósmoklasisty
Edukacja w Polsce
3a. Matura od 2015 - egzamin z języka na poziomie dwujęzycznym
Od roku szkolnego 2014/2015 nastąpiła zmiana. Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym jako przedmiotu dodatkowego może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał oraz od tego, czy danego języka uczył się w szkole.
Archiwalne wyszukiwarki
Polityka Prywatności