Edukacja

Ucz się za darmo w Szkole Policealnej Gloker
Wciąż jest dofinansowanie w Szkole Policealnej Gloker. Jeśli chcesz się kształcić za darmo sprawdź ofertę szkoły.
Technik technologii ceramicznej
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii ceramicznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania badań laboratoryjnych surowców, mas i wyrobów ceramicznych; 2) przygotowywania surowców i mas ceramicznych; 3) organizowania produkcji wyrobów ceramicznych; 4) nadzorowania procesów technologicznych związanych z produkcją wyrobów ceramicznych.
Edukacja w Polsce
3b - część matematyczno-przyrodnicza - przedmioty przyrodnicze
W skład części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego poza zadaniami z za­kresu matematyki wchodzą odrębnie oceniane zadania z zakresu przedmiotów przyrodni­czych: biologii, chemii, fizyki i geografii.
3. Matura od 2015 - egzamin z języka nowożytnego
Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Do egzaminu maturalnego z jednego wybranego języka obcego nowożytnego, tego samego w części pisemnej i ustnej, obowiązkowo przystępują wszyscy absolwenci ubiegający się o uzyskanie świadectwa dojrzałości. Język obcy nowożytny może być również wybrany jako przedmiot dodatkowy.

Nauka języka za granicą
EF_220.gif
boks_2015_uniwersalny.jpg
STUDENTNEWS_box.png
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura