Edukacja

Trwa rekrutacja na rok 2022/2023 w Szkołach Partnerskich Viessmann
Szkoły Partnerskie Viessmann prowadzi nabór na rok 2022/2023.
Rabaty w TEB Edukacji
Zapisz się do TEB Edukacji do 4 lipca i odbierz 20% zniżki w czesnym na II semestrze nauki.
Finał konkursu: „Geniallne Miejsca”
10 czerwca o godz. 10:00 na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS (al. Kraśnicka 2d) odbędzie się uroczyste podsumowanie etapu regionalnego konkursu „Geniallne Miejsca”. Jest to pierwsza edycja ogólnopolskiego przedsięwzięcia, które ma na celu zaangażowanie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w odkrywanie piękna małych ojczyzn oraz jednoczesne rozwijanie kompetencji cyfrowych.
Serwisy edukacyjne
Ferie zimowe
Wyjazdy z klasą by Funclub
Testy przygotowujące na egzamin ósmoklasisty i do matury
Edukacja w Polsce - od przedszkola do studiów
4. Ocenianie i wyniki egzaminu
Aby zdać maturę, absolwent musi: a. otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej b. przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej.
Archiwalne wyszukiwarki
dla Gimnazjalisty - archiwalne informacje
Ferie zimowe - terminy archiwalne
Polityka Prywatności