Edukacja

Trwa nabór na kolejną edycję Uniwersytetu Dziecięco-Młodzieżowego WST
Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy Wyższej Szkoły Technicznej prowadzi rekrutację dla dzieci i młodzieży z Zabrza.
Testy przygotowujące na egzamin ósmoklasisty
Edukacja w Polsce
7. Unieważnienie, zastrzeżenia i wgląd do pracy egzaminacyjnej
Unieważnienie egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego skutkuje niezdaniem egzaminu w danym roku bez możliwości przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej w sierpniu.
Archiwalne wyszukiwarki
Polityka Prywatności