Edukacja

Konkurs NBP dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych
Przypominamy, prace konkursowe (z załącznikami wymaganymi w regulaminie) należy nadsyłać do 15 października 2019 r. wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego. Temat pracy konkursowej brzmi: „Dbamy o wartość pieniądza” to motto Narodowego Banku Polskiego. Co to oznacza i dlaczego jest tak ważne? W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne ufundowane przez Narodowy Bank Polski. Gratyfikację za wsparcie merytoryczne otrzymają również nauczyciele-opiekunowie nagrodzonych uczniów.
Testy przygotowujące na egzamin
Mechanik motocyklowy
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik motocyklowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) diagnozowania motocykli; 2) obsługi i użytkowania motocykli; 3) naprawy motocykli.
Edukacja w Polsce
2b - część humanistyczna - historia i wiedza o społeczeństwie
Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają wyłącznie formę zamkniętą, są zróżnico­wane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi. Mogą występować pojedynczo lub w wiązkach tematycz­nych.
3. Matura od 2015 - egzamin z języka nowożytnego
Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Do egzaminu maturalnego z jednego wybranego języka obcego nowożytnego, tego samego w części pisemnej i ustnej, obowiązkowo przystępują wszyscy absolwenci ubiegający się o uzyskanie świadectwa dojrzałości. Język obcy nowożytny może być również wybrany jako przedmiot dodatkowy.
Archiwalne wyszukiwarki

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
ef_220.jpg
ATAS_220.gif
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
Ignatianum_220_uzupelniajacy_2019.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyszkolenie strzeleckie - 1
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności