Edukacja

Dzień bez wpisowego w AMA Film Academy
Tylko dziś 20 lipca 2018 roku zapisując się do AMA Film Academy nie zapłacisz wpisowego.
Technik górnictwa odkrywkowego
Absolwent technikum kształcącego w zawodzie technik górnictwa odkrywkowego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania robót związanych z odwadnianiem górotworu i zwałowisk; 2) wykonywania robót związanych z udostępnianiem i urabianiem złoża; 3) wykonywania robót związanych z transportem nakładu i kopaliny; 4) wykonywania robót związanych z rekultywacją terenów pogórniczych; 5) organizowania i prowadzenia robót w górnictwie odkrywkowym; 6) rozpoznawania zagrożeń naturalnych i zapobiegania im.
Edukacja w Polsce
2a - część humanistyczna - język polski
Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Mogą odnosić się do tek­stów literackich, popularnonaukowych lub publicystycznych. Sprawdzane będzie nie tylko rozumienie zamieszczonego tekstu, ale także znajomość utworów literackich lub dorobku au­torów, których zgodnie z podstawą programową nie wolno pominąć w procesie kształcenia.
3. Matura od 2015 - egzamin z języka nowożytnego
Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Do egzaminu maturalnego z jednego wybranego języka obcego nowożytnego, tego samego w części pisemnej i ustnej, obowiązkowo przystępują wszyscy absolwenci ubiegający się o uzyskanie świadectwa dojrzałości. Język obcy nowożytny może być również wybrany jako przedmiot dodatkowy.
Archiwalne wyszukiwarki

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
ATAS_220.gif
boks_2015_uniwersalny.jpg
ef_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
WSPA_Boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Akademia Ignatianum w Krakowie
miniatura UTH 19
miniatura
Polityka Prywatności