Edukacja

Lato z Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB
W lipcu i sierpniu Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zaprasza na zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych.
Testy przygotowujące na egzamin
Technik przeróbki kopalin stałych
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik przeróbki kopalin stałych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia procesu klasyfikacji i rozdrabniania kopalin stałych; 2) prowadzenia procesu wzbogacania kopalin stałych; 3) przygotowywania koncentratów do procesów przetwórczych; 4) oczyszczania wód obiegowych, zagęszczania i odwadniania mułów oraz suszenia i przeróbki osadów; 5) oznaczania parametrów techniczno-technologicznych w procesach przeróbki kopalin stałych.
Edukacja w Polsce
3b - część matematyczno-przyrodnicza - przedmioty przyrodnicze
W skład części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego poza zadaniami z za­kresu matematyki wchodzą odrębnie oceniane zadania z zakresu przedmiotów przyrodni­czych: biologii, chemii, fizyki i geografii.
8. Matura od 2015 roku - opinia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
KRASP z wielką satysfakcją odnotowuje konsekwentne dążenie systemu oświaty do poprawy jakości wykształcenia absolwentów szkół średnich. Konferencja z uwagą obserwuje kolejne działania MEN w tym zakresie, zdając sobie sprawę, że od skuteczności tych działań w dużym stopniu zależą także efekty kształcenia osiągane w systemie szkolnictwa wyższego. W szczególności dotyczy to kwestii właściwego przygotowania młodzieży do studiów realizowanych z uwzględnieniem nowych form prowadzenia procesu kształcenia.
Archiwalne wyszukiwarki

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
ATAS_220.gif
boks_2015_uniwersalny.jpg
ef_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
WSPA_rekrutacja_220.png
bony_dla_maturzystow_220.gif
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura studenci - Collegium Medicum
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności