Edukacja

Akademia Viessmann prowadzi nabór na rok 2021/2022
Trwa rekrutacja na rok 2021/2022 w Akademii Viessmann.
Testy przygotowujące na egzamin ósmoklasisty
Edukacja w Polsce
3. Matura od 2015 - egzamin z języka nowożytnego
Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Do egzaminu maturalnego z jednego wybranego języka obcego nowożytnego, tego samego w części pisemnej i ustnej, obowiązkowo przystępują wszyscy absolwenci ubiegający się o uzyskanie świadectwa dojrzałości. Język obcy nowożytny może być również wybrany jako przedmiot dodatkowy.
Archiwalne wyszukiwarki
dla Gimnazjalisty - archiwalne informacje
Polityka Prywatności