Edukacja

Trwa nabór na nowy rok w Akademii Viessmann
Akademia Viessmann prowadzi rekrutację na rok 2021. Rozpoczęcie zajęć we wrześniu.
Testy przygotowujące na egzamin ósmoklasisty
Edukacja w Polsce
2. Matura od 2015 - przedmioty obowiązkowe i dodatkowe - nowe zasady
Przedmioty, z których trzeba obowiązkowo zdawać egzamin maturalny, są takie same jak dotychczas: język polski, matematyka i język obcy. Jednak każdy absolwent musi również obowiązkowo przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub - w przypadku języka obcego nowożytnego - rozszerzonym albo dwujęzycznym.
Archiwalne wyszukiwarki
dla Gimnazjalisty - archiwalne informacje
Polityka Prywatności