Edukacja

Startuje KoderJunior – Szkoła Mistrzów Programowania Pomorskie
Fundacja Pro Cultura, Uniwersytet Gdański oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe zapraszają na oficjalną inaugurację Projektu KoderJunior – Szkołę Mistrzów Programowania Pomorskie, która odbędzie się 20 sierpnia na Uniwersytecie Gdańskim. Inicjatywa rozpoczyna rewolucję w nauce programowania w szkołach. Projekt ma na celu przygotowanie szkół do wdrożenia nauki programowania do podstawy programowej oraz upowszechnianie innowacyjnych metod kształtowania kompetencji programowania w edukacji wczesnoszkolnej.
Technik księgarstwa
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik księgarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przygotowywania do sprzedaży asortymentu księgarskiego i jego sprzedaży; 2) opracowywania informacji bibliograficznej i katalogów księgarskich; 3) prowadzenia działalności informacyjno-bibliograficznej; 4) promowania asortymentu księgarskiego; 5) zaopatrywania księgarni w asortyment księgarski.
Edukacja w Polsce
2b - część humanistyczna - historia i wiedza o społeczeństwie
Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają wyłącznie formę zamkniętą, są zróżnico­wane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi. Mogą występować pojedynczo lub w wiązkach tematycz­nych.
6. Ponowne przystąpienie do matury
Absolwent, który nie zdał matury, może przystąpić do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych ponownie - zarówno w części ustnej, jak i pisemnej.
Archiwalne wyszukiwarki

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
ATAS_220.gif
boks_2015_uniwersalny.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - 2
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności