Edukacja

Bezpłatny kurs języka angielskiego z certyfikatem TOEIC® organizowany przez WSB w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy organizuje darmowy kurs angielskiego z certyfikatem TOEIC, zajęcia będą prowadzone online. Zapisy do 26 września.
Testy przygotowujące na egzamin ósmoklasisty
Edukacja w Polsce
3. Matura od 2015 - egzamin z języka nowożytnego
Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Do egzaminu maturalnego z jednego wybranego języka obcego nowożytnego, tego samego w części pisemnej i ustnej, obowiązkowo przystępują wszyscy absolwenci ubiegający się o uzyskanie świadectwa dojrzałości. Język obcy nowożytny może być również wybrany jako przedmiot dodatkowy.
Archiwalne wyszukiwarki
dla Gimnazjalisty - archiwalne informacje
Polityka Prywatności