Edukacja

Rusza II edycja Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w II edycji Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie. Konkurs w dwóch etapach wyłoni osoby, które najlepiej opanowały tematykę związaną z bezpieczeństwem Państwa i obywateli oraz prawem. Nagrody główne to indeksy WSPiA, bezpłatne miejsce w mieszkaniach uczelnianych oraz tablety.
Technik hutnik
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hutnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) użytkowania maszyn i urządzeń stosowanych w procesach przygotowania i przetwarzania rud, wytwarzania, rafinacji i odlewania metali oraz w metalurgii proszków; 2) wykonywania wyrobów metodami obróbki plastycznej na gorąco i na zimno oraz metalurgii proszków; 3) przygotowywania dokumentacji technologicznej procesów metalurgicznych, obróbki plastycznej oraz metalurgii proszków; 4) prowadzenia kontroli jakości wyrobów zgodnie z wymogami zamówień i procedur zapewnienia jakości; 5) nadzorowania pracy pracowników oraz maszyn i urządzeń.
Edukacja w Polsce
2b - część humanistyczna - historia i wiedza o społeczeństwie
Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają wyłącznie formę zamkniętą, są zróżnico­wane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi. Mogą występować pojedynczo lub w wiązkach tematycz­nych.
1. Matura od 2015 - wstęp
Egzamin maturalny w 2015 r. zakończył proces wchodzenia w życie podstawy programowej kształcenia ogólnego, którą zaczęto stosować w klasach i liceum ogólnokształcącego i technikum od roku szkolnego 2012/2013. W liceach ogólnokształcących od roku szkolnego 2014/2015, a w technikach - od 2015/2016 egzamin maturalny jest przeprowadzany na nowych zasadach.

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
boks_2015_uniwersalny.jpg
ATAS_220.gif
ef_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura