Edukacja

Nauczyciele idą do szkoły?
Już Konfucjusz powiedział, że „Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa, ten może być nauczycielem innych.” Obserwując środowisko nauczycielskie – trudno się nie zgodzić z tymi słowami. Nauczyciele są ludźmi dążącymi do ciągłego kształcenia i doskonalenia samych siebie. Doświadczenia uczelni i szkół, które posiadają w swojej ofercie studia i inne aktywności dedykowane tej grupie zawodowej, potwierdzają aktywność nauczycieli na polu stałego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.
Monter izolacji budowlanych
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter izolacji budowlanych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przygotowywania podłoży pod izolacje budowlane; 2) wykonywania izolacji wodochronnych; 3) wykonywania izolacji termicznych, akustycznych oraz przeciwdrganiowych; 4) wykonywania izolacji chemoodpornych i antykorozyjnych; 5) wykonywania prac związanych z konserwacją i naprawą izolacji budowlanych.
Edukacja w Polsce
4 - języki obce nowożytne
Gimnazjalista przystępuje do trzeciej części egzaminu z jednego z sześciu języków: angiel­skiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Od roku szkol­nego 2013/2014 można także język ukraiński. Gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego.
7. Unieważnienie, zastrzeżenia i wgląd do pracy egzaminacyjnej
Unieważnienie egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego skutkuje niezdaniem egzaminu w danym roku bez możliwości przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej w sierpniu.
Archiwalne wyszukiwarki

Edukacja


Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
boks_2015_uniwersalny.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
ASW_220_v2.jpg
SWPS_220_uni.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności