Edukacja

Lato z Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB
W lipcu i sierpniu Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zaprasza na zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych.
Testy przygotowujące na egzamin
Pracownik pomocniczy krawca
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy krawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy dla krawca; 2) technik konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych; 3) dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych; 4) obsługiwania prostych maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych; 5) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą klientów w zakładzie krawieckim; 6) nabywania umiejętności z zakresu kompetencji personalnych, pracy zespołowej, odpowiedzialności za przydzielone zadania; 7) wytwarzania prostych wyrobów odzieżowych.
Edukacja w Polsce
2a - część humanistyczna - język polski
Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Mogą odnosić się do tek­stów literackich, popularnonaukowych lub publicystycznych. Sprawdzane będzie nie tylko rozumienie zamieszczonego tekstu, ale także znajomość utworów literackich lub dorobku au­torów, których zgodnie z podstawą programową nie wolno pominąć w procesie kształcenia.
6. Ponowne przystąpienie do matury
Absolwent, który nie zdał matury, może przystąpić do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych ponownie - zarówno w części ustnej, jak i pisemnej.
Archiwalne wyszukiwarki

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
ATAS_220.gif
boks_2015_uniwersalny.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
wseit_boks.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Akademia Ignatianum w Krakowie 02
Polityka Prywatności