Edukacja

Rekrutacja zimowa w TEB Edukacji
Rozpoczęła się zimowa rekrutacja w TEB Edukacji. Sprawdź jakie kierunki są dostępne.
Testy przygotowujące na egzamin
Operator maszyn leśnych
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator maszyn leśnych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) pozyskiwania surowca drzewnego i innych produktów leśnych; 2) wykonywania zabiegów stosowanych w gospodarce leśnej; 3) prowadzenia i obsługi ciągnika wraz z urządzeniami doczepianymi i podwieszanymi; 4) obsługiwania i konserwacji maszyn i urządzeń stosowanych do prac leśnych.
Edukacja w Polsce
1 - Opis egzaminu gimnazjalnego
Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określo­nych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmio­tów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin ma formę pi­semną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać.
1. Matura od 2015 - wstęp
Egzamin maturalny w 2015 r. zakończył proces wchodzenia w życie podstawy programowej kształcenia ogólnego, którą zaczęto stosować w klasach i liceum ogólnokształcącego i technikum od roku szkolnego 2012/2013. W liceach ogólnokształcących od roku szkolnego 2014/2015, a w technikach - od 2015/2016 egzamin maturalny jest przeprowadzany na nowych zasadach.
Archiwalne wyszukiwarki

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
ef_220.jpg
boks_2015_uniwersalny.jpg
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
ASW_220_v2.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Przy wejściu
miniatura studenci
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy - 2
Polityka Prywatności