Edukacja

Dni Otwarte „pod palmami”
Dni Otwarte odbędą się 31 sierpnia w godzinach 10:00-14:00 w The Palms Wilanów przy ul. Sarmackiej 22 oraz w godzinach 15:00-19:00 w The Palms Ursynów przy al. KEN 19.
Testy przygotowujące na egzamin
Technik hodowca koni
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hodowca koni powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) organizowania i prowadzenia chowu i hodowli koni; 2) szkolenia oraz przygotowywania koni do użytkowania i sprzedaży; 3) prowadzenia gospodarstwa rolnego; 4) prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami); 5) organizowania rekreacji konnej i turystyki jeździeckiej.
Edukacja w Polsce
2b - część humanistyczna - historia i wiedza o społeczeństwie
Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają wyłącznie formę zamkniętą, są zróżnico­wane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi. Mogą występować pojedynczo lub w wiązkach tematycz­nych.
6. Ponowne przystąpienie do matury
Absolwent, który nie zdał matury, może przystąpić do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych ponownie - zarówno w części ustnej, jak i pisemnej.
Archiwalne wyszukiwarki

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
ef_220.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
AHE_220.jpg
Akademia_WSB_przeglad.jpg

Polskie uczelnie w obrazach
miniatura UTH 08
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa - Szczecin
Polityka Prywatności