Edukacja

Ucz się za darmo w Szkole Policealnej Gloker
Wciąż jest dofinansowanie w Szkole Policealnej Gloker. Jeśli chcesz się kształcić za darmo sprawdź ofertę szkoły.
Technik technologii szkła
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii szkła powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) obsługiwania maszyn i urządzeń do sporządzania zestawu szklarskiego i topienia mas szklanych; 2) obsługiwania maszyn i urządzeń do formowania, wykańczania, zdobienia i przetwórstwa wyrobów ze szkła; 3) formowania wyrobów ze szkła sposobem ręcznym; 4) wykonywania badań laboratoryjnych surowców szklarskich, szkła i wyrobów ze szkła; 5) organizowania i prowadzenia procesów wytwarzania wyrobów ze szkła.
Edukacja w Polsce
2a - część humanistyczna - język polski
Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Mogą odnosić się do tek­stów literackich, popularnonaukowych lub publicystycznych. Sprawdzane będzie nie tylko rozumienie zamieszczonego tekstu, ale także znajomość utworów literackich lub dorobku au­torów, których zgodnie z podstawą programową nie wolno pominąć w procesie kształcenia.
7. Unieważnienie, zastrzeżenia i wgląd do pracy egzaminacyjnej
Unieważnienie egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego skutkuje niezdaniem egzaminu w danym roku bez możliwości przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej w sierpniu.

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
STUDENTNEWS_box.png
JPEdukacja_220_pytania.gif
EF_220.gif

Przegląd uczelni
w Polsce

Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura studenci