Ranking - liczba wszystkich szkół w Polsce wg typu jednostki

Wykres - liczba wszystkich szkół w Polsce wg typu jednostki - dotyczy wszystkich szkół publicznych i niepublicznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Wśród wszystkich szkół publicznych i niepublicznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Polsce (jest ich w sumie 35644) najwięcej jest szkół podstawowych (13508). Następnie są gimnazja (7575) i LO (3896). Szkół policealnych (2579) jest więcej niż technikum (2112). Szkoły artystyczne liczą 1252 placówki.

Tabela:

Typ placówki


Szkoła podstawowa

13508

Gimnazjum

7575

Liceum ogólnokształcące

3896

Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)

2579

Technikum

2112

Zasadnicza szkoła zawodowa

1872

Liceum ogólnokształcące uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych

1294

Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych

669

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z  więcej niż jedną niepełnosprawnością

461

Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia

428

Czteroletnia szkoła muzyczna I stopnia

374

Liceum profilowane

341

Sześcioletnia szkoła muzyczna II stopnia

135

Policealna szkoła artystyczna

67

Czteroletnia szkoła muzyczna II stopnia

62

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

60

Czteroletnie liceum plastyczne

53

Sześcioletnia ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia

49

Sześcioletnia ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia

35

Sześcioletnia ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych

27

Kolegium nauczycielskie

14

Kolegium Pracowników Służb Społecznych

11

Dziewięcioletnia ogólnokształcąca szkoła baletowa

6

Sześcioletnia szkoła sztuki tańca

6

Szkoła pomaturalna animatorów kultury

4

Dziewięcioletnia szkoła sztuki tańca

4

Czteroletnia szkoła sztuki cyrkowej

1

Poznańska szkoła chóralna

1data ostatniej modyfikacji: 2014-01-27 11:57:37
Polityka Prywatności