Edukacja w liczbach

Ranking - liczba wszystkich uczniów w Polsce wg typu szkoły

Wykres - liczba wszystkich uczniów w Polsce wg typu placówki

Wszystkich uczniów w Polsce w 2012 roku było ponad 5 milionów (dokładnie 5 335 153). Biorąc pod uwagę wszystkie typy placówek, najwięcej uczniów kształciło się w szkołach podstawowych (2 152 054), w gimnazjach (1177480), w LO (749 425) i w technikum (524 619). W tych czterech typach placówek kształciło się pond 86% uczniów.

Tabela:

typ szkoły


Szkoła podstawowa

2152054

Gimnazjum

1177480

Liceum ogólnokształcące

749425

Technikum

524619

Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)

318251

Zasadnicza szkoła zawodowa

201119

Liceum ogólnokształcące uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych

47633

Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych

36340

Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia

35057

Liceum profilowane

17622

Czteroletnia szkoła muzyczna I stopnia

16382

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z  więcej niż jedną niepełnosprawnością

10723

Sześcioletnia szkoła muzyczna II stopnia

8989

Sześcioletnia ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia

8654

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

6108

Czteroletnie liceum plastyczne

5290

Policealna szkoła artystyczna

4753

Sześcioletnia ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia

4128

Kolegium nauczycielskie

3660

Sześcioletnia ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych

2557

Czteroletnia szkoła muzyczna II stopnia

1264

Kolegium Pracowników Służb Społecznych

1139

Dziewięcioletnia ogólnokształcąca szkoła baletowa

791

Szkoła pomaturalna animatorów kultury

420

Sześcioletnia szkoła sztuki tańca

277

Dziewięcioletnia szkoła sztuki tańca

214

Poznańska szkoła chóralna

181

Czteroletnia szkoła sztuki cyrkowej

23

Suma:

5335153data ostatniej modyfikacji: 2014-01-27 11:57:37

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Inauguracja-roku-akademickiego-2016-2017- 03
miniatura
miniatura