Edukacja

Festiwal Przedsiębiorczości w WSB w Gdańsku i w Gdyni
X edycja Festiwalu Przedsiębiorczości odbędzie się w dniach 7 - 8 grudnia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku oraz w Gdyni.
4 - języki obce nowożytne
Gimnazjalista przystępuje do trzeciej części egzaminu z jednego z sześciu języków: angiel­skiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Od roku szkol­nego 2013/2014 można także język ukraiński. Gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego.
2. Matura od 2015 - przedmioty obowiązkowe i dodatkowe - nowe zasady
Przedmioty, z których trzeba obowiązkowo zdawać egzamin maturalny, są takie same jak dotychczas: język polski, matematyka i język obcy. Jednak każdy absolwent musi również obowiązkowo przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub - w przypadku języka obcego nowożytnego - rozszerzonym albo dwujęzycznym.
Ranking - liczba wszystkich szkół w Polsce wg typu jednostki
Wśród wszystkich szkół publicznych i niepublicznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Polsce (jest ich w sumie 35644) najwięcej jest szkół podstawowych (13508). Następnie są gimnazja (7575) i LO (3896). Szkół policealnych (2579) jest więcej niż technikum (2112). Szkoły artystyczne liczą 1252 placówki.
Edukacja w Polsce
Technik mechanik okrętowy
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik okrętowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) obsługiwania maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych; 2) oceniania stanu technicznego oraz wykonywania napraw i remontów maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych; 3) pełnienia wachty maszynowej: portowej i morskiej; 4) uczestniczenia w akcjach ratowniczych i ratunkowych prowadzonych przez załogę okrętu.

Nauka języka za granicą
ATAS_220.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif
EF_Education_First_220.jpg
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
WSTiH_220x300_PL.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu - kampus nocą
miniatura
miniatura