Edukacja

SAN organizatorem Otwartych Mistrzostw Łodzi Szkół Ponadgimnazjalnych w Bowling-Kręgle
Społeczna Akademia Nauk zachęca do udziału w Otwartych Mistrzostwach Łodzi Szkół Ponadgimnazjalnych w Bowling-Kręgle. Eliminacje szkół odbędą się w dniach 29-30 marca, zgłoszenia przyjmowane są do 17 marca 2017 roku.
3b - część matematyczno-przyrodnicza - przedmioty przyrodnicze
W skład części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego poza zadaniami z za­kresu matematyki wchodzą odrębnie oceniane zadania z zakresu przedmiotów przyrodni­czych: biologii, chemii, fizyki i geografii.
8. Matura od 2015 roku - opinia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
KRASP z wielką satysfakcją odnotowuje konsekwentne dążenie systemu oświaty do poprawy jakości wykształcenia absolwentów szkół średnich. Konferencja z uwagą obserwuje kolejne działania MEN w tym zakresie, zdając sobie sprawę, że od skuteczności tych działań w dużym stopniu zależą także efekty kształcenia osiągane w systemie szkolnictwa wyższego. W szczególności dotyczy to kwestii właściwego przygotowania młodzieży do studiów realizowanych z uwzględnieniem nowych form prowadzenia procesu kształcenia.
Ranking - liczba szkół w Polsce wg typu jednostki w grupie dzieci i młodzież
W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w grupie dzieci i młodzież zdecydowanie najwięcej jest szkół podstawowych (12113) i gimnazjów (6483). Na trzecim miejscu sa licea ogólnokształcące (1867), a na czwartym technika (1779).
Edukacja w Polsce
Technik elektroenergetyk transportu szynowego
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania i eksploatacji sieci zasilających, doprowadzających energię do urządzeń trakcyjnych; 2) montowania i eksploatacji sieci trakcyjnej oraz pomocniczych urządzeń trakcyjnych; 3) wykonywania obsługi, diagnostyki i przeglądów środków transportu szynowego; 4) wykonywania napraw środków transportu szynowego; 5) prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej sieci trakcyjnych i środków transportu szynowego.

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
boks_2015_uniwersalny.jpg
EF_Education_First_220.jpg
ATAS_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Apeiron_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Uniwersytet Jagielloński
miniatura