Edukacja

Źródła kultury europejskiej - cykl spotkań w UŚ
Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjalnych do udziału w spotkaniach z cyklu „Źródła kultury europejskiej”.
3b - część matematyczno-przyrodnicza - przedmioty przyrodnicze
W skład części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego poza zadaniami z za­kresu matematyki wchodzą odrębnie oceniane zadania z zakresu przedmiotów przyrodni­czych: biologii, chemii, fizyki i geografii.
8. Matura od 2015 roku - opinia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
KRASP z wielką satysfakcją odnotowuje konsekwentne dążenie systemu oświaty do poprawy jakości wykształcenia absolwentów szkół średnich. Konferencja z uwagą obserwuje kolejne działania MEN w tym zakresie, zdając sobie sprawę, że od skuteczności tych działań w dużym stopniu zależą także efekty kształcenia osiągane w systemie szkolnictwa wyższego. W szczególności dotyczy to kwestii właściwego przygotowania młodzieży do studiów realizowanych z uwzględnieniem nowych form prowadzenia procesu kształcenia.
Ranking - liczba wszystkich szkół w Polsce wg typu jednostki
Wśród wszystkich szkół publicznych i niepublicznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Polsce (jest ich w sumie 35644) najwięcej jest szkół podstawowych (13508). Następnie są gimnazja (7575) i LO (3896). Szkół policealnych (2579) jest więcej niż technikum (2112). Szkoły artystyczne liczą 1252 placówki.
Edukacja w Polsce
Rękodzielnik wyrobów włókienniczych
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie rękodzielnik wyrobów włókienniczych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przygotowywania surowców i półproduktów do wytwarzania rękodzielniczych wyrobów włókienniczych; 2) obsługiwania maszyn i urządzeń do ręcznego wytwarzania wyrobów włókienniczych; 3) wytwarzania i wykańczania rękodzielniczych wyrobów włókienniczych; 4) wykonywania prac związanych z konserwacją i renowacją włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.

Nauka języka za granicą
ATAS_220.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif
EF_Education_First_220.jpg
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura basen w Akademii Morskiej w Gdyni
miniatura
miniatura MBA - Szkoła Biznesu PW