Edukacja w liczbach 2012

Ranking - liczba szkół w Polsce wg typu jednostki w grupie dzieci i młodzież

wykres - liczba szkół w Polsce wg typu jednostki w grupie dzieci i młodzież, organ prowadzący: JST

W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w grupie dzieci i młodzież zdecydowanie najwięcej jest szkół podstawowych (12113) i gimnazjów (6483). Na trzecim miejscu sa licea ogólnokształcące (1867), a na czwartym technika (1779).

Szkoła podstawowa

12 113

Gimnazjum

6 483

Liceum ogólnokształcące

1 867

Technikum

1 779

Zasadnicza szkoła zawodowa

1 530

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością

425

Liceum profilowane

266

Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)

144

Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia

77

Liceum ogólnokształcące uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych

76

Czteroletnia szkoła muzyczna I stopnia

74

Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych

72

Czteroletnie liceum plastyczne

20

Sześcioletnia szkoła muzyczna II stopnia

19

Sześcioletnia ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia

18

Sześcioletnia ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych

10

Czteroletnia szkoła muzyczna II stopnia

10

Sześcioletnia ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia

7


data ostatniej modyfikacji: 2014-01-27 11:57:37

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
boks_220_pl.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
miniatura
Polityka Prywatności