Edukacja

Zapisy na bezpłatne zajęcia nowej edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego
Od 8 lutego ruszają zapisy na nową edycję zajęć dla gimnazjalistów. Tym razem zapraszamy do siedmiu ośrodków akademickich: po raz pierwszy do Wrocławia, a także do Białegostoku, Katowic, Łodzi, Poznania, Szczecina i Warszawy.
2b - część humanistyczna - historia i wiedza o społeczeństwie
Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają wyłącznie formę zamkniętą, są zróżnico­wane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi. Mogą występować pojedynczo lub w wiązkach tematycz­nych.
8. Matura od 2015 roku - opinia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
KRASP z wielką satysfakcją odnotowuje konsekwentne dążenie systemu oświaty do poprawy jakości wykształcenia absolwentów szkół średnich. Konferencja z uwagą obserwuje kolejne działania MEN w tym zakresie, zdając sobie sprawę, że od skuteczności tych działań w dużym stopniu zależą także efekty kształcenia osiągane w systemie szkolnictwa wyższego. W szczególności dotyczy to kwestii właściwego przygotowania młodzieży do studiów realizowanych z uwzględnieniem nowych form prowadzenia procesu kształcenia.
Liczba uczniów w klasach I, II, III najważniejszych typów szkół
Najwięcej uczniów w klasach I, II i III w roku szkolnych 2012/2013 było w gimnazjach. Więcej niż w szkołach podstawowych.
Edukacja w Polsce
Technik agrobiznesu
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą; 2) obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej; 3) organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem; 4) prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych; 5) prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.
Konkurs

Nauka języka za granicą
EF_Education_First_220.jpg
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
WSB_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura