Edukacja

Rekrutacja do Konkursu Naukowego E(x)plory 2016
Ruszyła rekrutacja do Konkursu Naukowego E(x)plory 2016. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 13-20 lat o różnorodnych zainteresowaniach naukowych. Najlepsze prace zostaną nagrodzone stypendiami naukowymi w wysokości 10 000, 7 000 i 5 000 zł oraz możliwością reprezentowania Polski na prestiżowych zagranicznych konkursach naukowych w USA, Brazylii, Holandii i Rumunii.
3b - część matematyczno-przyrodnicza - przedmioty przyrodnicze
W skład części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego poza zadaniami z za­kresu matematyki wchodzą odrębnie oceniane zadania z zakresu przedmiotów przyrodni­czych: biologii, chemii, fizyki i geografii.
7. Unieważnienie, zastrzeżenia i wgląd do pracy egzaminacyjnej
Unieważnienie egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego skutkuje niezdaniem egzaminu w danym roku bez możliwości przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej w sierpniu.
Ranking - liczba wszystkich szkół w Polsce wg typu jednostki
Wśród wszystkich szkół publicznych i niepublicznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Polsce (jest ich w sumie 35644) najwięcej jest szkół podstawowych (13508). Następnie są gimnazja (7575) i LO (3896). Szkół policealnych (2579) jest więcej niż technikum (2112). Szkoły artystyczne liczą 1252 placówki.
Edukacja w Polsce
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania układów automatyki przemysłowej; 2) montowania urządzeń precyzyjnych; 3) uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych; 4) obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TEB Edukacja


Nauka języka za granicą
15multi_d1n_Banner_220x300_SEP_PL.jpg
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Siedziba uczelni ul. Wawelska 14