Edukacja

Festiwal Przedsiębiorczości w WSB w Poznaniu
3 i 4 grudnia Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zaprasza uczniów szkół średnich na kolejną edycję Festiwalu Przedsiębiorczości. W programie wiele atrakcyjnych warsztatów i wykładów, które z całą pewnością zainteresują młodych ludzi oraz poszerzą ich wiedzę i umiejętności.
4 - języki obce nowożytne
Gimnazjalista przystępuje do trzeciej części egzaminu z jednego z sześciu języków: angiel­skiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Od roku szkol­nego 2013/2014 można także język ukraiński. Gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego.
1. Matura 2015 - wstęp
Egzamin maturalny od 2015 r. kończy proces wchodzenia w życie podstawy programowej kształcenia ogólnego, którą zaczęto stosować w klasach i liceum ogólnokształcącego i technikum od roku szkolnego 2012/2013. W liceach ogólnokształcących od roku szkolnego 2014/2015, a w technikach - od 2015/2016 egzamin maturalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach.
Ranking - liczba szkół w Polsce wg typu jednostki w grupie dzieci i młodzież
W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w grupie dzieci i młodzież zdecydowanie najwięcej jest szkół podstawowych (12113) i gimnazjów (6483). Na trzecim miejscu sa licea ogólnokształcące (1867), a na czwartym technika (1779).
Edukacja w Polsce
Technik górnictwa odkrywkowego
Absolwent technikum kształcącego w zawodzie technik górnictwa odkrywkowego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania robót związanych z odwadnianiem górotworu i zwałowisk; 2) wykonywania robót związanych z udostępnianiem i urabianiem złoża; 3) wykonywania robót związanych z transportem nakładu i kopaliny; 4) wykonywania robót związanych z rekultywacją terenów pogórniczych; 5) organizowania i prowadzenia robót w górnictwie odkrywkowym; 6) rozpoznawania zagrożeń naturalnych i zapobiegania im.

Nauka języka za granicą
15multi_d1n_Banner_220x300_SEP_PL.jpg
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni

Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura