Edukacja

XIII Europejski Integracyjny Festiwal Piosenki Dziecięcej INTERMUZA Sosnowiec 2016
Przed nami trzynasta edycja Europejskiego Integracyjnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej INTERMUZA Sosnowiec 2016. Ruszyły eliminacje do etapu ogólnopolskiego i regionalnego, które zakończone zostaną finałowym koncertem z udziałem gwiazdy wieczoru - Mieczysława Szcześniaka. Dyrektorem artystycznym festiwalu jest znany poeta i autor tekstów pochodzący z Sosnowca – Jacek Cygan.
3a - część matematyczno-przyrodnicza - matematyka
Zadania z matematyki mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. W porównaniu z dotychcza­sowym egzaminem gimnazjalnym w nowym zestawie egzaminacyjnym z matematyki mniej będzie zadań sprawdzających znajomość algorytmów i umiejętność posługiwania się nimi w typowych zastosowaniach, więcej natomiast - zadań sprawdzających rozumienie pojęć matematycznych oraz umiejętności dobierania własnych strategii matematycznych do nietypo­wych warunków.
8. Matura od 2015 roku - opinia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
KRASP z wielką satysfakcją odnotowuje konsekwentne dążenie systemu oświaty do poprawy jakości wykształcenia absolwentów szkół średnich. Konferencja z uwagą obserwuje kolejne działania MEN w tym zakresie, zdając sobie sprawę, że od skuteczności tych działań w dużym stopniu zależą także efekty kształcenia osiągane w systemie szkolnictwa wyższego. W szczególności dotyczy to kwestii właściwego przygotowania młodzieży do studiów realizowanych z uwzględnieniem nowych form prowadzenia procesu kształcenia.
Ranking - liczba szkół w Polsce wg typu jednostki w grupie dzieci i młodzież
W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w grupie dzieci i młodzież zdecydowanie najwięcej jest szkół podstawowych (12113) i gimnazjów (6483). Na trzecim miejscu sa licea ogólnokształcące (1867), a na czwartym technika (1779).
Edukacja w Polsce
Kaletnik
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kaletnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) sporządzania dokumentacji wyrobu kaletniczego na potrzeby zamówienia; 2) obsługiwania maszyn i urządzeń do wytwarzania wyrobów kaletniczych; 3) wytwarzania wyrobów kaletniczych; 4) wykonywania napraw, renowacji i przeróbek wyrobów kaletniczych; 5) sporządzania kalkulacji kosztów produkcji i usług kaletniczych.

Nauka języka za granicą
ATAS_220.jpg
EF_Education_First_220.jpg
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
Boks_1cdr.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura