Edukacja

OLIMPIADA HISTORYCZNA GIMNAZJALISTÓW
Do udziału w drugiej edycji Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów zachęca Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jest ona skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych oraz uczniów starszych klas szkół podstawowych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 2 października.
Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej; 2) kontrolowania i nadzorowania pracy maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej; 3) obsługiwania maszyn i urządzeń, stosowanych w procesie produkcji materiałów drzewnych; 4) prowadzenia bieżącej kontroli jakości surowców i produktów; 5) wykonywania przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń.
Edukacja w Polsce
4 - języki obce nowożytne
Gimnazjalista przystępuje do trzeciej części egzaminu z jednego z sześciu języków: angiel­skiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Od roku szkol­nego 2013/2014 można także język ukraiński. Gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego.
1. Matura od 2015 - wstęp
Egzamin maturalny w 2015 r. zakończył proces wchodzenia w życie podstawy programowej kształcenia ogólnego, którą zaczęto stosować w klasach i liceum ogólnokształcącego i technikum od roku szkolnego 2012/2013. W liceach ogólnokształcących od roku szkolnego 2014/2015, a w technikach - od 2015/2016 egzamin maturalny jest przeprowadzany na nowych zasadach.
Ranking - liczba wszystkich uczniów w Polsce wg typu szkoły
Wszystkich uczniów w Polsce w 2012 roku było ponad 5 milionów (dokładnie 5 335 153). Biorąc pod uwagę wszystkie typy placówek, najwięcej uczniów kształciło się w szkołach podstawowych (2 152 054), w gimnazjach (1177480), w LO (749 425) i w technikum (524 619). W tych czterech typach placówek kształciło się pond 86% uczniów.

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
EF_Education_First_220.jpg
boks_2015_uniwersalny.jpg
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 05
miniatura
miniatura