Edukacja

Przyjdź na "Artystyczne podwórko"
Wodzisławskie Centrum Kultury wraz ze Spółdzielnią Mieszkaniową Marcel zapraszają na kolejne odsłony imprez plenerowych dla dzieci pn. "Artystyczne podwórko". Pierwsza z dwóch zaplanowanych odsłon odbędzie się już 14 lipca od godziny 10.00 na boisku osiedlowym dzielnicy Wilchwy.
3b - część matematyczno-przyrodnicza - przedmioty przyrodnicze
W skład części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego poza zadaniami z za­kresu matematyki wchodzą odrębnie oceniane zadania z zakresu przedmiotów przyrodni­czych: biologii, chemii, fizyki i geografii.
3. Matura 2015 - egzamin z języka nowożytnego
Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Do egzaminu maturalnego z jednego wybranego języka obcego nowożytnego, tego samego w części pisemnej i ustnej, obowiązkowo przystępują wszyscy absolwenci ubiegający się o uzyskanie świadectwa dojrzałości. Język obcy nowożytny może być również wybrany jako przedmiot dodatkowy.
Ranking - liczba wszystkich szkół w Polsce wg typu jednostki
Wśród wszystkich szkół publicznych i niepublicznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Polsce (jest ich w sumie 35644) najwięcej jest szkół podstawowych (13508). Następnie są gimnazja (7575) i LO (3896). Szkół policealnych (2579) jest więcej niż technikum (2112). Szkoły artystyczne liczą 1252 placówki.
Edukacja w Polsce
Wiertacz
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie wiertacz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania prac związanych z montażem i demontażem urządzeń wiertniczych; 2) dobierania technologii, narzędzi i osprzętu do wykonania prac wiertniczych; 3) obsługiwania urządzeń stosowanych w procesie wiercenia; 4) wykonywania rurowania i uszczelniania otworu wiertniczego.

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura