Edukacja w liczbach

Liczba uczniów w klasach I, II, III najważniejszych typów szkół

I klasa

Najwięcej uczniów w klasach I, II i III w roku szkolnych 2012/2013 było w gimnazjach. Więcej niż w szkołach podstawowych.


Uczniowie drugich klas w roku szkolnym 2012/2013

Uczniowie trzecich klas w roku szkolnym 2012/2013

Dane w tabeli - liczba uczniów w klasach I, II, III:

Nazwa typu jednostek

I

II

III

Szkoła podstawowa

350213

377054

354474

Gimnazjum

381072

388288

392298

Zasadnicza szkoła zawodowa

76414

74469

46301

Liceum ogólnokształcące

187650

190959

199428

Liceum profilowane

0

6455

8292

Technikum

149247

128352

122035

Szkoły policealne

21142

12979

520


Grupa wiekowa: dzieci i młodzież


źródło: oprac. na podst. danych z MEN

data ostatniej modyfikacji: 2014-01-27 11:57:37

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Inauguracja-roku-akademickiego-2016-2017- 03
miniatura
miniatura